1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Quyết định cử đi học tháng 8 năm 2010

PDF. In Email

Số 5990/QĐ-UBND (10/8/2010) cử học viên Trần Anh Tùng đi học tại ĐH New South Wales- Anh  

Số 6070/ QĐ-UBND (12/8/2010) cử học viên Lưu Minh Hiển đi học (khóa học chính thức) tại ĐH Manchester-Anh

Số 6161/QĐ-UBND (17/8/2010) cử học viên Lê Anh Đức đi học tại ĐH Sheffield- Anh

Số 6174/QĐ-UBND (18/8/2010) cử học viên Trần Đình Quân đi học tại ĐH Southampton-Anh

Số 6175/QĐ-UBND (18/8/2010) cử học viên Nguyễn Thị Cẩm Tú đi học tại ĐH Nottingham-Anh
Số 6176/QĐ-UBND (18/8/2010) cử học viên Hồ Anh Hoàng đi học tại ĐH New South Wales- Úc  

Số 6262/ QĐ-UBND (20/8/2010) cử học viên Nguyễn Đức Liêm đi học tại ĐH Nottingham-Anh

Số 6263/ QĐ-UBND (20/8/2010) cử học viên Hồ Viết Luận đi học tại ĐH Nottingham-Anh

Số 6264/QĐ-UBND (20/8/2010) cử học viên Huỳnh Văn Long đi học tại ĐH Nottingham- Anh
Số 6338/QĐ-UBND (23/8/2010) cử học viên Đinh Ngọc Lam Điền đi học tại ĐH Southampton- Anh  

Số 6339/QĐ-UBND (23/8/2010) cử học viên Phạm Thùy Liên đi học tại ĐH Nottingham- Anh

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSNTHDHBNN

 

 

 

 

 


Đề án

tn_-_Copy

Học bổng du học Đài Loan

1362815567-dai-loan

Quảng cáo

2logo-final

Quảng cáo

FINAL

ĐỐI TÁC CỦA CPHUD

1442011_161748184_xCMS

 

 

devry-university

 

footer-logo

 

 

ies_logo

 

 

mdis2

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC CỦA CPHUD

 

university_logo_lg

image_thumb_137_1

QUT_Square_CMYK

unswcorporate_logo_0

 

UQlogo

 

 

Copy_of_Mat_Tien1

 

eli-v-3

 

Wichita-State-University-logo

 

dorset_logo_for_website

 

 

cqu-compressed-logo-for-web-pages

 

    

2011214113740_msi_singapore