1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Phát triển nguồn nhân lực

images555460_MinhToan

Theo kết quả điều tra dân số 1-4-2009, Đà Nẵng có “cơ cấu dân số vàng” (tỷ số độ tuổi phụ thuộc chỉ 28,9%), có tỷ trọng dân số thành thị đứng đầu cả nước (86,9%) và trình độ học vấn rất cao (84,2% dân số có bằng từ tiểu học trở lên, trong đó 44,6% có bằng THPT) và 94,6% phường, xã đạt chuẩn phổ cập THPT… Đây là những tiền đề hết sức thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. (từ Báo Đà Nẵng)

BSNTHDHBNN

 

 

 

 

 


Đề án

tn_-_Copy

Học bổng du học Đài Loan

1362815567-dai-loan

Quảng cáo

2logo-final

Quảng cáo

FINAL

ĐỐI TÁC CỦA CPHUD

1442011_161748184_xCMS

 

 

devry-university

 

footer-logo

 

 

ies_logo

 

 

mdis2

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TÁC CỦA CPHUD

 

university_logo_lg

image_thumb_137_1

QUT_Square_CMYK

unswcorporate_logo_0

 

UQlogo

 

 

Copy_of_Mat_Tien1

 

eli-v-3

 

Wichita-State-University-logo

 

dorset_logo_for_website

 

 

cqu-compressed-logo-for-web-pages

 

    

2011214113740_msi_singapore