Lịch công tác

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Tuần 7 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai S        
       
C 15h00: Gặp mặt cuối năm Toàn TT PH số 1  
       
Thứ Ba S        
       
C        
       
Thứ Tư S        
       
C        
       
Thứ Năm S        
       
C        
       
Thứ Sáu S        
       
C        
       
Thứ Bảy S        
       
C        
       
Chủ Nhật S        
       
C        
       

 

 


Xem thêm lịch khác

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
    ONLINE1
    ONLINE 2
3 4 4 1 2 8 2
Hôm nay: 845
Tổng cộng: 3441282
LÊN ĐẦU TRANG