Cphud.danang.gov.vn

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2016, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã tổ chức Khóa bồi dưỡng "Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo".
Trong 02 ngày 26-27/7/2016, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Hội thao Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng năm 2016.
HỌC BỔNG

Đơn vị đối tác
Search

 

1 9 6 3 1 5 0
Hôm nay: 1393
Tổng cộng: 1963150
LÊN ĐẦU TRANG