Cphud.danang.gov.vn

Năm 2018, Khoa Nghệ thuật của Đại học Adelaide có các chương trình học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.
Để tiếp tục triển khai Đề án này trong năm 2018, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao kính đề nghị quý doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tham gia các khóa đào tạo được thành phố hỗ trợ kinh phí theo Đề án.
HỌC BỔNG

Đơn vị đối tác
Search

 

3 4 8 6 9 8 3
Hôm nay: 1036
Tổng cộng: 3486983
LÊN ĐẦU TRANG